keyVisual
keyVisual

Dohoda o obecných podmínkách užívání a registrace pro službu My Sysmex na webové stránce www.mysysmex.com (dále jen „Podmínky“)

§ 1     My Sysmex

Společnost Sysmex Europe SE, Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Německo (dále jen „Sysmex“), vytvořila komunikační portál MySysmex za účelem poskytnutí možnosti komunikace jejím zákazníkům a ostatním návštěvníkům jejích stránek (dále jen „Uživatelé“) prostřednictvím personalizované sekce na internetových stránkách www.mysysmex.com. V této sekci bude Uživatelům mimo jiné umožněn přístup bližším informacím ohledně výrobků, služeb, událostí a školicích kurzů a v některých případech také mohou získat po předchozím odsouhlasení zpoplatněné služby. Rovněž zde budou mít Uživatelé možnost účastnit se průzkumů a soutěží. Na doplňkové služby a/nebo soutěže se dále vztahují samostatné podmínky.
Tyto Podmínky upravují podmínky registrace a užívání komunikačního portálu My Sysmex.

§ 2     Podmínky registrace

2.1     Pro získání přístupu do personalizované sekce My Sysmex se musí Uživatel zaregistrovat. Registrační proces je dvoufázový. Nejprve je nutné vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně také firemní údaje). Následně Uživatel obdrží email s odkazem, přes který registraci dokončí, a registrace tak bude aktivována.

2.2     Registrace Uživatele je podrobena předběžné kontrole. Zásadně jsou k registraci oprávněny subjekty jako například obchodní společnosti, státní úřady, výzkumné instituce, školicí střediska a sdružení v daném oboru. Registrace spotřebitelů ve smyslu ustanovení § 13 německého občanského zákoníku podléhá omezením a splnění dalších podmínek.

2.3     Uživatel může kdykoliv zrušit svoji registraci na My Sysmex bez udání důvodu. Za tímto účelem je dostačující zaslat e-mail na adresu uvedenou na stránkách My Sysmex. Jakmile oznámení nabyde účinnosti, Uživatel již nebude dále moci využívat služeb přístupných přes My Sysmex.

2.4     O případných dodatcích k těmto Podmínkám bude Uživatel vyrozuměn s dostatečným předstihem. V případě, že Uživatel nebude s dodatky k těmto Podmínkám souhlasit, může kdykoli ukončit registraci a užívání portálu My Sysmex v souladu s ustanovením bodu 2.3 těchto Podmínek. Nevyužije-li Uživatel možnosti zrušit registraci a ukončit užívání portálu My Sysmex, jak je výše uvedeno, nabydou Podmínky ve znění dodatku vůči němu účinnosti okamžikem, kdy byl vyrozuměn o obsahu dodatku těchto Podmínek.

§ 3    Podmínky newsletteru

3.1     V případě zájmu Uživatele je možné prostřednictvím My Sysmex odebírat newsletter Sysmex, který vychází příležitostně a v němž se Uživatel dozví například o nových výrobcích, vzdělávacích seminářích, soutěžích a slevách. Uživatel se může přihlásit k odběru newsletteru jak přímo během registrace, tak také následně prostřednictvím svého profilu po provedení registrace. K odběru se Uživatel přihlásí označením příslušného zaškrtávacího okénka na My Sysmex a následnou aktivací prostřednictvím odkazu, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu.

3.2   Uživatel může kdykoli přestat odebírat newsletter. Ve svém profilu na My Sysmex může Uživatel odebírání newsletteru kdykoliv zrušit.

3.3     V případě, že se Uživatel rozhodne nadále nevyužívat službu My Sysmex a zruší svoji registraci dle bodu 2.3, nebude již nadále možné, aby Uživatel odebíral newsletter.

§ 4     Ochrana údajů, vyloučení odpovědnosti k hypertextovým odkazům

4.1 Prohlášení o zajištění ochrany údajů je dostupné zde:

Anonymní shromažďování údajů

Stránky Sysmex CZ můžete procházet bez toho, aniž byste nám odhalili svoji identitu. Umíme určit pouze název vaší ISP, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, a stránky, které navštívíte na našem webu. Tyto informace vyhodnocujeme pro statistické účely. Nicméně Vy jako konkrétní uživatel zůstáváte anonymní.
 

Shromažďování a zpracování údajů vztahujících se k jednotlivcům

Údaje vztahující se k jednotlivcům shromažďujeme pouze v případě, kdy nám tyto informace dobrovolně poskytnete, tj. za účelem kontaktu, průzkumu nebo při vytváření služeb na míru.

V souvislosti se službami na míru poskytovanými Sysmex CZ zpracováváme Vaše registrační údaje s Vaším souhlasem, a to za účelem reklamy a průzkumu trhu, a zpracováváme je dle potřeby pro nastavení elektronických služeb. Dále, pokud dostaneme Váš souhlas, shromažďujeme informace získané během Vaší návštěvy na našich stránkách Sysmex CZ a vytváříme uživatelský profil tak, abychom mohli nabídnout reklamní sdělení přizpůsobené přímo pro Vás. Tato informace se převádí v kódovaném formátu, aby se zamezilo zneužití těchto údajů třetí stranou.
 

Export a zpracování údajů do zemí mimo evropskou ekonomickou oblast (European Economic Area)

Žádné údaje se nepřevádí do zemí mimo EEA.
 

Využití a rozdělování údajů vztahujících se k jednotlivcům

Bez Vašeho souhlasu budou údaje vztahující se k jednotlivcům získané ve spojitosti s webovými stránkami Sysmex CZ využity pouze pro zpracování objednávek a Vašich dotazů. Kromě toho zpracováváme Vaše údaje pouze pro reklamní účely, průzkum trhu nebo návrh elektronických služeb Sysmex CZ, a to v případě, že nám předem poskytnete souhlas. Navíc využijeme Vaše údaje pouze k Vám přizpůsobenému reklamnímu sdělení, na základě Vašeho souhlasu.

Protože souhlas s využíváním Vašich údajů zmíněných výše může zahrnovat rovněž předávání těchto údajů společnosti Sysmex Europe SE a pobočkám společnosti Sysmex Corporation a Vámi vybraným obchodním partnerům Sysmex Europe SE, Vaše údaje mohou být poskytnuty také jim. Žádným třetím stranám údaje neposkytujeme. Váš souhlas může být samozřejmě kdykoliv odvolán.
 

Externí odkazy

Pro zpřesnění informací připojujeme na naše webové stránky odkazy, které Vás přesměrují na stránky třetích stran. Pokud není zcela zřejmé, zdůrazňujeme, že se jedná o externí odkaz. Sysmex CZ nebo Sysmex Europe SE nemá žádný vliv na obsah ani podobu stránek jiných poskytovatelů. Záruky plynoucí z tohoto našeho prohlášení o ochraně údajů zde proto nejsou platné.
 

Prohlášení o důvěrnosti údajů

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá „cookies“, textové složky, které se ukládají do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace o Vašem využití webové stránky, shromážděné díky cookies, jsou obvykle převedeny na Google server v USA, kde se ukládají.
Pokud byla zapnuta anonymizace, Vaše IP adresa je Googlem předem zkrácena, a to v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích mimo Evropskou unii, které jsou podepsané pod Agreement on the European Economic Area. Úplná IP adresa se na Google server v USA před zkrácením převádí pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele tohoto webu využívá Google tyto informace k analýze Vašeho využívání webových stránek, k sestavení reportů aktivit na webových stránkách, a k poskytování ostatních služeb provozovateli webových stránek ve spojitosti s užitím webových stránek a internetu.
IP adresa identifikovaná Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude slučována s jinými údaji získanými Googlem. Zamezit ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Mějte však prosím na paměti, že v takovém případě nebudete moci využít všech funkcí webových stránek. Dále můžete zamezit zaznamenávání údajů získaných díky cookies vůči využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), a stejně tak zpracování údajů Googlem, tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Dále je možné zamítnout užití Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Na Vašem počítači se nastaví cookies umožňující odstoupení a zamezí budoucímu shromažďování údajů, pokud navštívíte webové stránky: Deactivate Google Analytics
Další informace o podmínkách užití a ochrany údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html and http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy
Google Analytics kód využitý na těchto webových stránkách byl rozšířen díky „anonymizeIp;“, aby umožnil anonymní shromažďování IP adres (IP masking).

Další informace a kontakty
Pokud máte další dotazy k tématu ochrany údajů Sysmex CZ a Sysmex Europe SE, prosím obraťte se na pověřence ochrany údajů v naší společnosti. Kontaktní adresu naleznete níže. Zde máte možnost zjistit, které Vaše údaje ukládáme.

Dále nám kdykoliv můžete zaslat Vaše požadavky s dotazy, na výmaz nebo opravu Vašich údajů na náš e-mail nebo dopisem na následující adresu:

Pověřenec ochrany osobních údajů: Data Protection officer
Sysmex Europe SE
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
Germany

Správce osobních údajů: Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4
614 00 Brno

4.2     Vyloučení odpovědnosti: Společnost Sysmex není odpovědná za obsah webových stránek třetích stran, který by mohl být přístupný prostřednictvím hypertextových odkazů na My Sysmex. Mnoho z nich odkazuje na webový obsah, který se nachází mimo servery společnosti Sysmex Europe SE a je tedy mimo její kontrolu. Externí obsah odkazů třetích stran byl podroben kontrole z hlediska protiprávnosti a trestní odpovědnosti v době umístění odkazů na My Sysmex. Není však možné vyloučit následnou změnu externího obsahu dostupného pomocí odkazů na My Sysmex. Společnost Sysmex neprovádí následnou kontrolu externího obsahu, proto odmítá jakoukoliv odpovědnost za externí obsah třetích stran dostupný pomocí odkazů na My Sysmex.

§ 5     Doložka o volbě práva, prorogační doložk

5.1     Práva a povinnosti Uživatelů a společnosti Sysmex při registraci a užívání komunikačního portálu My Sysmex upravuje výlučně německé právo, jako jediné aplikovatelné právo na právní vztahy mezi společností Sysmex a Uživateli.

5.2     Všechny spory mezi Uživateli a společností Sysmex budou podléhat pravomoci příslušnému soudu pro obec Norderstedt, Německo.

5.3     V případě, že některé jednotlivé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neúčinným nebo neplatným, ostatní ustanovení těchto Podmínek tím nejsou dotčena. Neúčinné nebo neplatné ustanovení strany nahradí účinným a platným ustanovením, které nejvíce odpovídá právu a účelu těchto Podmínek.